Liečba

Včasná diagnostika DMD je nevyhnutná pre správny postup liečby a starostlivosti o pacienta. Diagnóza DMD má byť potvrdená genetickým testovaním. Genetické testovanie je dvojkrokový proces:

  1. MLPA môže detekovať iba delécie a duplikácie
  2. Ak je MLPA test negatívny, na dosiahnutie presnej diagnózy je nevyhnutné sekvencovanie celého génu.

Približne polovica malých mutácií sú nonsense mutácie (nm). V Českej a Slovenskej republike je v prípade nonsense mutácií dostupná liečba.

Kde nájdem odborníka?

V prípade podozrenia na svalovú dystrofiu, obráťte sa prosím na detského neurológa v blízkosti Vášho bydliska alebo na špecializované centrá v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici.

 
Prevádzkovateľ web stránky

BIOXA Therapeutics, s.r.o.
Mládežnícka 2101
017 01 Považská Bystrica

Schvaľovací kód: SK-DMD-2018-01/DAeIČO: 44319185
DIČ: 2022667790
IČ DPH: SK2022667790

Kontakt: info@svalovadystrofia.sk